• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Tin mới

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

22:01 | 09/11/2023

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh là cơ sở đào tạo nghề trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh được thành lập ngày 09/11/2006 tại Quyết định số 2610/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Dạy nghề tỉnh Hà Tĩnh hoạt động từ năm 1991 đến nay.

Trước yêu cầu bức bách về công việc của người lao động cần tìm việc làm, ngày 09/11/1991, Trung tâm Dạy nghề và hướng dẫn việc làm được thành lập theo Quyết định số 283 QĐ.UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm được tổ chức bộ máy gọn, nhẹ đủ năng lực phục vụ dạy nghề và hướng dẫn việc làm, được bố trí Giám đốc, một Phó Giám đốc và một số cán bộ nhân viên giúp việc. Nguồn vốn của Trung tâm được hình thành chủ yếu từ kinh phí Trung ương hỗ trợ, nguồn đóng góp của những người lao động vào học nghề và các tổ chức, cá nhân khác.

Ngày 28/12/1993, tại Quyết định số 1750/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Dạy nghề và hướng dẫn việc làm được đổi tên thành Trung tâm Xúc tiến việc làm. Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm được áp dụng theo Quyết định số 146-TBXH-QĐ-TBXH-QĐ ngày 17/3/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Được sự đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 18/10/1997, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1384 QĐ/UB-NL2 về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến việc làm Hà Tĩnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đóng tại thị trấn Cày, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 129/TT/LĐTBXH ngày 04/3/2002; ngày 09/5/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 990/2002/QĐ-UB-TC về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. Ngày 14/4/2003, tại Quyết định số 772/QĐ-UB-TC của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh được đổi tên thành Trung tâm Dạy nghề Hà Tĩnh. Khi đó tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc; Phòng Đào tạo - Quản sinh; Phòng Dịch vụ việc làm; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Tổ chức - Hành chính; các tổ bộ môn.

Ngày 09/11/2006, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc đổi tên, nâng cấp Trung tâm Dạy nghề Hà Tĩnh và thành lập Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh. Trường là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chức năng của trường là tổ chức, dạy nghề và hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề và giới thiệu việc làm.

Hiện nay, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo tay nghề theo yêu cầu của doanh nghiệp. Trường cũng là một trong các cơ sở đào tạo nghề trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh, cung cấp một số lượng lớn lao động có tay nghề cao cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trong toàn tỉnh.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com