• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Giới thiệu

Ban Giám Hiệu

20:22 | 12/04/2021

1. HIỆU TRƯỞNG:  VƯƠNG THỊ MẬN

- Email: vuongman2013@gmail.com

- Điện thoại: 09888 16606

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN NGỌC (PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO)

- Email: ngocckh@gmail.com

- Điện thoại: 0917 496 957

3. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC (PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH)

- Email: trongduc10678@gmail.com 

- Điện thoại: 0947 853 777

4. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VIẾT DUẨN (PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO)

-Email: ngvietduan@gmail.com

- Điện thoại: 0912 655 299

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com