• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Giới thiệu

Ban Giám Hiệu

20:22 | 12/04/2021

1. HIỆU TRƯỞNG:  VƯƠNG THỊ MẬN

Email: vuongman2013@gmail.com

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN NGỌC

Email: ngocckh@gmail.com

3. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

Email: trongduc10678@gmail.com 

4. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VIẾT DUẨN

Email: ngvietduan@gmail.com

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com