• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Biểu mẫu

09:45 | 31/07/2021
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
08:30 | 31/07/2021
ĐƠN XIN THI LẠI MÔN HỌC/MÔ ĐUN Đơn xin thi lại môn học/ mô đun
08:30 | 31/07/2021
ĐƠN XIN CHUYỂN NGHỀ, CHUYỂN LỚP Đơn xin chuyển lớp
08:30 | 31/07/2021
Đơn xin bảo lưu kết quả học tập
08:30 | 31/07/2021
Đơn xin thi lại tốt nghiệp
08:30 | 31/07/2021
Đơn đề nghị miễn giảm học phí
08:30 | 31/07/2021
Đơn đăng ký tự nguyện học Trung cấp
08:30 | 31/07/2021
Mẫu Sơ yếu lý lịch học sinh
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com