• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Các tổ chức đoàn thể

06:57 | 27/04/2021
CÔNG ĐOÀN Là tổ chức đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động trong Trường; tổ chức động viên công nhân viên chức và lao động phát huy quyền làm chủ và
06:43 | 27/04/2021
ĐOÀN THANH NIÊN
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com