• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển

20:28 | 12/04/2021

Lịch sử hình thành và phát triển:

Trong bức tranh toàn cảnh của quê hương Hà Tĩnh hôm nay, dù nông thôn hay thành thị đến đâu ta cũng bắt gặp sự đổi thay diệu kỳ của một miền quê mới hôm nào cơm không đủ no, áo không đủ ẩm, không ít người dân còn thiếu việc làm. Mà giờ đây tất cả đều bừng lên một sức sống mới. Trong công xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong 30 năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh. Sự hình thành và phát triển của Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh trải qua những mốc lịch sử quan trọng sau:

- Giai đoạn: 1991 - 1995:

Trong bn bề của bao nhiêu khó khăn, thách thức sau ngày tách tỉnh. Làm gì? Làm như thể nào? để tạo công ăn việc làm cho hơn 1,3 triệu dân. Trong khi đời sống chính chỉ dựa vào cây lúa độc canh, khi mà hàng vạn lao động ở khắp mọi miền quê thiếu học, thiếu việc làm, tỷ lệ đói nghèo vào loại cao nhất so với các tỉnh khác trong cả nước. Trước yêu cầu bức bách về lao động việc làm, ngày 09/11/1991 Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp Hà Tĩnh được thành lập theo quyết định số: 283/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Với chức năng, nhiệm vụ Dạy nghề và hướng dẫn việc làm. Ngày 28/12/1993 tại quyết định số:1750/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đổi tên thành Trung tâm xúc tiến việc làm Hà Tĩnh. Quy chế tổ chức hoạt động được áp dụng theo quyết định số: 146/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 03 năm 1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Giai đoạn 1995 - 2001:

Ngày 18 tháng 10 năm 1997 tại quyết định số: 1384/QĐ-UB-LN2 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm xúc tiến việc làm Hà Tĩnh. 

- Giai đoạn 2001 - 2006:

Ngày 09 tháng 05 năm 2005 tại quyết định số 990/2002/QĐ-UB-TC của Uỷ ban nhân dân về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ban hành kèm theo quyết định số 776/QĐ-LĐTBXH ngày 09/08/2001 của Bộ LĐTB&XH. Chức năng nhiệm vụ thực hiện theo nghị định 72/CP và thông tư 08/LĐTB&XH - TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngày 14/04/2003 tại quyết định số 772/QĐ-UB-TC ngày 14/04/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc đổi tên Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thành Trung tâm dạy nghề Hà Tĩnh. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm dạy nghề Hà Tĩnh thực hiện theo quyết định số 776/QĐ-LĐTBXH ngày 09/08/2001 của Bộ LĐTBXH, thực hiện theo nghi đinh 72/CP và thông tư 08/ LĐTBXH- TT của Bộ LĐTBXH.

Ngày 22/03/2005 tại quyết định số 490/2005/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung thêm nhiệm vụ dạy nghề lái máy công trình.

- Giai đoạn 2006 đến nay:

Ngày 09/11/2006 Uỷ ban nhân tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc đổi tên, nâng cấp Trung tâm Dạy nghề Hà Tĩnh và thành lập trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và giao nhiệm vụ cho Trường đào tạo các nghề trình độ trung cấp nghề và sơ cấp nghề phù hợp với khả năng của Nhà trường và nhu cầu nhân lực của xã hội.

Việc nâng từ Trung tâm thành Trường là một sự kiện chính trị quan trọng không những đối với cán bộ, giáo viên, học sinh mà còn của cả xã hội. Sự kiện này đánh dấy một bước phát triển mới của đơn vị.

Sau 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành cùng với sự nổ lực tự thân và không ngừng được sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước, các Ban, Ngành Trung ương và địa phương. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy của người lao động đến học nghề và tìm việc làm, là cơ sở đào tạo nghề trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh cung cấp một phần lớn lao động kỹ thuật cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện địa hóa đất nước và của tỉnh Hà Tĩnh.

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com