• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Giới thiệu

20:37 | 12/04/2021
20:34 | 12/04/2021
20:28 | 12/04/2021
20:22 | 12/04/2021
20:06 | 12/04/2021
Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh là cơ sở đào tạo nghề trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh được thành lập ngày 09/11/2006 tại Quyết định số: 2610/QĐ-UBND của UBND  tỉnh Hà Tĩnh ...
14:07 | 07/03/2020
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com