• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông tin tuyển sinh

08:29 | 17/03/2021
Thông báo tuyển sinh năm 2021 Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh là trường công lập. Năm 2021, Trường tuyển sinh các nghề học cụ thể như sau:
05:58 | 21/01/2021
Thông tin tuyển sinh năm 2021 Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh là trường công lập. Năm 2021, Trường tuyển sinh các nghề học cụ thể như sau:
01:30 | 07/03/2020
Tư vấn tuyển sinh năm 2021
12:00 | 21/04/2018
Thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com