• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

03:36 | 09/08/2022

Thực hiện văn bản số 1426/ SGDĐT-GDTX&CN ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc V/v hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023. Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I. Công tác chỉ đạo, điều hành
 - Trường  đã thông báo danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học viên và cha mẹ học viên.
 - Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với các nhà xuất bản được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1292/QĐ -UBND. 
 - Tổ chức họp tổ chuyên môn lựa chọn SGK để thống nhất bộ sách lớp 10 năm học 2022-2023 được dùng để giảng dạy tại trường.
II. Kết quả lựa chọn SGK

TT Môn Tên bộ sách giáo khoa Ghi chú
1 Ngữ văn 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam  
2 Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam  
3 Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam  
4 Địa lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam  
5 Vật lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam  
6 Tin  học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam  
7 Sinh học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam  

 Năm học 2022-2023, tất cả các môn học lớp 10 của trường  đều chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB giáo dục Việt Nam.

Văn bản

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com