• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức dạy học trong tình hình phòng chống dịch Covid-19

11:22 | 15/09/2021

     Căn cứ Văn bản số 5993/UBND-VX ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh; Văn bản số 1577/SGDĐT-GDPT ngày 13/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch liên ngành số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới; trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh Thông báo về việc tổ chức dạy học trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 như sau:
     1. Học sinh trung cấp tại các đơn vị liên kết (các Trung tâm GDNN-GDTX và các trường THPT), từ ngày 18/9/2021:
     - Tổ chức dạy học trực tiếp, ít nhất 04 buổi/tuần đối với các lớp chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 11/2021 và tháng 02/2022.
     - Các lớp còn lại căn cứ vào tình hình cụ thể các Khoa, Trung tâm đề xuất phương án tổ chức dạy học (trực tiếp hoặc trực tuyến) nhưng phải đảm bảo ít nhất 04 buổi/tuần.
     2. Tại địa điểm huyện Kỳ Anh, từ ngày 20/9/2021:
     - Tổ chức dạy học trực tiếp, ít nhất 05 buổi/tuần đối với GDTX cấp THPT và tối thiểu 04 buổi/tuần đối với các lớp trung cấp.
     3. Tại cơ sở 1, Thành phố Hà Tĩnh:
     - Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với hệ GDTX cấp THPT và các lớp trung cấp theo hướng dẫn và kế hoạch đã được phê duyệt. Đến khi, xe đưa đón học sinh được phép hoạt động trở lại sẽ tổ chức dạy học trực tiếp.
     4. Tổ chức thực hiện:
     - Kính đề nghị các Trung tâm GDNN-GDTX, các trường THPT liên kết đào tạo trung cấp với Nhà trường tạo điều kiện bố trí lịch học trực tiếp cho học sinh học nghề theo lịch để kịp tiến độ, đặc biệt là các lớp chuẩn bị tốt nghiệp.
     - Các Khoa, Trung tâm đào tạo: 
     + Hướng dẫn trực tiếp học sinh các lớp trung cấp khóa mới (8/2021 – 8/2023) hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ miễn giảm học phí nộp về Phòng Đào tạo - Quản sinh trước ngày 30/9/2021.
     + Xây dựng thời khoá biểu, phân công giáo viên giảng dạy, tổ chức kiểm tra, giám sát; đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch liên ngành số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 và các quy định của Nhà trường.
     - Phòng Đào tạo – Quản sinh hướng dẫn các Khoa, Trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học đáp ứng tình hình mới, tham mưu Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch đảo bảo đúng tiến độ năm học, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, dạy học theo kế hoạch đã được phê duyệt.
     - Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường học trực tiếp; chuẩn bị phương tiện để đưa đón học sinh trở lại trường học tập khi có Văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền.
     - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường (Quyết định 383/QĐ-TrTCN ngày 04/5/2021) thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc phòng chống dịch đúng quy định trong quá trình tổ chức dạy học.
     Trên đây là Thông báo của Nhà trường về công tác dạy học trong tình hình mới đối phó với dịch Covid-19, đề nghị cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ban giám hiệu xử lý./.

Chi tiết

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com