• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Phòng ban

Phòng Hành chính - Kế toán- Tổng hợp

19:57 | 12/04/2021
Phòng Hành chính - Kế toán- Tổng hợp là một trong hai phòng chức năng của Nhà trường. Phòng hiện có 11 cán bộ, viên chức làm việc, 01 đồng chí phụ trách phòng.

Phòng Hành chính - Kế toán- Tổng hợp là một trong hai phòng chức năng của Nhà trường. Phòng hiện có 11 cán bộ, viên chức làm việc, 01 đồng chí phụ trách phòng. Phòng là trung tâm thông tin, tiếp nhận thông tin chính thức của Nhà trường, phục vụ công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Ban giám hiệu Nhà trường; tham mưu và giúp Nhà trường quản lý công tác tài chính, kế toán trong toàn trường theo Quy định của Điều lệ Trường đã được phê duyệt. 
Chức năng, nhiệm vụ:
 Phòng Hành chính - Tổng hợp giúp Ban giam hiệu Nhà trường quản lý công tác Hành chính, Tổng hợp, Tổ chức trong toàn trường, cụ thể:
 1. Quản lý công tác hành chính: Quản lý việc chấp hành nội quy, quy chế trường của cán bộ, giáo viên, viên chức; Quản lý thông tin, hồ sơ của từng cán bộ, giáo viên, viên chức; 
 2. Quản lý công tác Tổng hợp: Tổng hợp tất cả các loại báo cáo, số liệu dạy nghề, việc làm, số liệu cán bộ, giáo viên
 3. Quản lý công tác Tổ chức: Tham mưu Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm, luân chuyển, hợp đồng thử việc, nâng lương, chuyển ngạch
 4. Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng - Kỷ luật, Hội đồng Trường, Hội đồng tuyển dụng - xét tuyển viên chức,  
 5. Tham mưu Hiệu trưởng về chính sách học phí và các lệ phí theo Quy định của Nhà nước: định mức thu học phí, miễn giảm học phí theo quy định;
 6. Tham mưu Hiệu trưởng về định mức các khoản chi trong Nhà trường theo Quy chế Chi tiêu nội bộ;
7. Tham mưu Hiệu trưởng về quản lý công tác tài chính, tài vụ, giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, thường xuyên tham mưu Hiệu trưởng xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế;
8. Báo cáo, quyết toán kinh phí sự nghiệp theo Quy định của Nhà nước;
9. Xây dựng kế hoạch thu - chi hàng năm đảm bảo sự phát triển và hoạt động của Nhà trường.

Thông tin liên hệ:
Phụ trách phòng:  Phan Xuân Tuấn   ĐT:  0916.917.479
Email: thutruongnghe@gmail.com
Điện thoại phòng:  0239 3885 472. Fax:  0239 3885 993 (thường trực tiếp nhận thông tin về trường)   
Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thanh - ĐT: 0239 3885 857 / 0912 899 377
Email: kehoachtaichinhtcn@gmail.com

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com