• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Phòng ban

Phòng Đào Tạo - Quản Sinh

19:54 | 12/04/2021
Phòng Đào tạo - Quản sinh là phòng chức năng trực thuộc Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh được thành lập cùng lúc với thành lập Trường (09/11/2006). Phòng hiện có 8 cán bộ, chuyên viên thực hiện công tác chuyên môn, quản lý đào tạo nghề.

Phòng Đào tạo - Quản sinh là phòng chức năng trực thuộc Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh được thành lập cùng lúc với thành lập Trường (09/11/2006). Phòng hiện có 8 cán bộ, chuyên viên thực hiện công tác chuyên môn, quản lý đào tạo nghề.
Phòng Đào tạo - Quản sinh có chức năng, nhiệm vụ: Giúp Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo, kế hoạch giáo viên và quản lý công tác chuyên môn, quy chế chuyên môn dạy nghề chính quy trong toàn trường. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể như sau:
a) Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường;
- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;
- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;
- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;
- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.
c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng: Thường trực công tác tuyển sinh (bán, nhận hồ sơ đăng ký học nghề, tư vấn học nghề, tổng hợp học sinh xét tuyển, báo cáo Hội đồng tuyển sinh về công tác tuyển sinh...); Quản lý học sinh, sinh viên chính quy trong toàn trường (quản lý thông tin học sinh, sinh viên, xác nhận các chế độ, chính sách, các loại giấy chứng nhận, xác nhận, quản lý bảng điểm, cấp thẻ học sinh...)


Thông tin liên hệ:
 Phụ trách phòng: Trần Đình Dũng. ĐT: 0913 415 699                  
 Điện thoại: 0239 6258 085 (trực tiếp tư vấn, đăng ký tuyển sinh).
 Email: pdttcnht@gmail.com

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com