• Youtube Ctta
 • Google plus Ctta
 • Facebook Ctta

Các tổ chức đoàn thể

CÔNG ĐOÀN

18:57 | 27/04/2021

Chức năng, nhiệm vụ: 
Là tổ chức đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động trong Trường; tổ chức động viên công nhân viên chức và lao động phát huy quyền làm chủ và thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với chính quyền chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ và Hội nghị cán bộ công chức theo quy định hàng năm. Trong những năm qua, tổ chức công đoàn Nhà trường không ngừng lớn mạnh và phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, động viên quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống. Thường xuyên thăm hỏi, động viên cũng như giúp đỡ cán bộ, giáo viên, viên chức lao động trong những lúc gặp khó khăn hoạn nạ trên tinh thần tương thân tương ái.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí có tên sau:

 1. Nguyễn Trọng Đức - Chủ tịch
 2. Nguyễn Viết Duẩn - Phó chủ tịch
 3.  Phạm Thị Hồng Nhung - Phó chủ tịch
 4. Phan Xuân Tuấn - Ủy viên
 5. Nguyễn Trọng Tuấn - Ủy viên
 6. Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên
 7. Trần Cẩm Anh - Ủy Viên
 8. Phan Tiến Nghĩa - Ủy viên
 9. Trương Quang Cường - Ủy viên
 10. Trương Quang Vũ - Ủy viên
 11.  Hồ Thanh Mai - Ủy viên

 

 

 

 • Copy link
 • Mail
 • Twitter
 • Facebook
 • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com