• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Các ngành nghề đào tạo

NGHỀ TIẾNG TRUNG QUỐC

00:08 | 04/06/2021

1. Thông tin chung về nghề:
Mã ngành, nghề: 5220209    
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương trở lên.
Thời gian đào tạo: 2 năm
2. Mục tiêu đào tạo:
a. Mục tiêu chung
 - Chương trình được thiết kế để đào tạo trình độ trung cấp ngành tiếng Trung Quốc, tương đương với bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 - Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản có thể giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn tiếng Trung Quốc ở các ngành nghề, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.
b. Mục tiêu cụ thể
 - Giao tiếp, trao đổi thông tin, trình bày ý kiến về các vấn đề hàng ngày trong các tình huống trong kinh doanh, trong tư vấn và chăm sóc khách hàng;
 - Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp, phát âm, từ vựng, cấu trúc Tiếng Trung Quốc vào các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan tới công việc hành chính - văn phòng, học vụ, biên dịch để thực hiện các nhiệm vụ công việc;
 - Đọc hiểu, phân loại, và sắp xếp các tài liệu Tiếng Trung Quốc có nội dung trao đổi thông tin thông thường hoặc tài liệu Tiếng Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại;
 - Soạn thảo được thư từ, email bằng Tiếng Trung Quốc;
 - Hỗ trợ dịch các hợp đồng thương mại cơ bản, tài liệu kinh doanh, thư tín thương mại cơ bản bằng Tiếng Trung Quốc;
 - Sử dụng được Tiếng Trung Quốc, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Học sinh sau khi tốt nghiệp Tiếng Trung Quốc có thể:
 - Làm việc độc lập với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc thông thường, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là Tiếng Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội;
 - Làm việc trong các văn phòng, các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, du lịch với các đối tác nước ngoài, tham gia đàm phán, giao dịch, kí kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch, xử lý các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết Tiếng Trung Quốc;
 - Người học có đủ điều kiện để học liên thông lên bậc học cao hơn ngành Tiếng Anh theo quy định hiện hành.

4. Nội dung chương trình đào tạo:

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com