• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Các ngành nghề đào tạo

NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

17:36 | 14/06/2021

1. Thông tin chung về nghề:

Mã ngành, nghề: 5510216

Trình độ đào tạo: Trung cấp.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 2 năm

2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

Người hành nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp giải quyết bốn vấn đề cơ bản: Thiết kế, chế tạo, khai thác sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa. Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiệm vụ như bảo dưỡng, sửa chữa, chế tạo, sản xuất, quản lý, kinh doanh, đào tạo trong lĩnh vực ô tô và xe máy chuyên dùng.

* Kiến thức

 - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu cơ bản trong ô tô;

 - Tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;

 - Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa một số bộ phận, hệ thống cơ bản trên ô tô;

 - Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước công việc trong quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa một số bộ phận, hệ thống cơ bản trên ô tô;

 - Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị cơ bản trong ngành, nghề Công nghệ ô tô;

 - Trình bày được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp;

 - Phân tích được các kỹ năng, thao tác cơ bản trong lái xe ô tô;

 - Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

* Kỹ năng

 - Đọc được bản vẽ kỹ thuật đơn giản; tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;

 - Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra cơ bản trong ngành, nghề Công nghệ ô tô; bảo quản thiết bị và dụng cụ liên quan đến ngành, nghề công nghệ ô tô;

 - Kiểm tra những sai hỏng của các cụm chi tiết, hệ thống cơ bản trên ô tô;

 - Lập được các quy trình tháo, lắp đơn giản của các bộ phận, hệ thống cơ bản trên ô tô;

 - Lập được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa đơn giản phù hợp với từng chi tiết, bộ phận, hệ thống và loại ô tô;

 - Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy trình, quy phạm và đảm bảo kỹ thuật;

 - Tổ chức và quản lý quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tương ứng với trình độ được đào tạo;

 - Vận hành được ô tô đúng luật, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn;

 - Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người học ở trình độ thấp hơn.

 - Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng các công việc đơn giản và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

 - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

 - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

* Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 - Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

 - Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

 - Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện;

 - Yêu nghề, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

 - Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

 - Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

 - Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

* Khả năng học tập, nâng cao trình độ

 - Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 - Chăm sóc, làm đẹp xe ô tô;

 - Quản lý vật tư, phụ tùng ô tô;

 - Sản xuất phụ tùng và lắp ráp trong lĩnh vực ô tô;

 - Kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng ô tô;

 - Sửa chữa động cơ (máy) ô tô;

 - Sửa chữa gầm ô tô;

 - Sửa chữa điện và điều hòa không khí ô tô;

 - Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô.

 - Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, công nhân kỹ thuật ở các nhà máy lắp ráp, sản xuất phụ tùng ô tô máy động lực, nhân viên kinh koanh của các công ty dịch vụ ô tô.

 - Kiểm định viên trong các trung tâm kiểm định ô tô.

 - Có thể tự mở Garage sửa chữa ô tô của chính mình.

 - Tham gia xuất khẩu lao động đến các thị trường lao động nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan....

4. Nội dung chương trình đào tạo:

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com