• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Các ngành nghề đào tạo

Công nghệ may

01:23 | 03/06/2021

1. Thông tin chung về nghề:

Mã ngành, nghề: Trung cấp : 5540204

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 2 năm

2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

Đào tạo trình độ trung cấp Công nghệ may để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của nghề Công nghệ may; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

* Kiến thức

 - Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vật liệu may, cơ sở thiết kế trang phục để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề công nghệ may;

 - Hiểu và nhận biết được một số nguyên, phụ liệu may;

 - Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

 - Biết phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi;

 - Biết phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi;

- Trình bày được phuơng pháp thiết kế và quy trình lắp ráp các loại sản phẩm công nghệ may.

* Kỹ năng

 - Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may;

 - Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

 - Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;

 - Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm;

 - Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

 * Mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm

 - Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm;

 - Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm về việc đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành ở xưởng may.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp học sinh tự tạo việc làm cho mình bằng cách mở cựa hàng may mặc, trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoặc tham gia sản xuất tại các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may.

 Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

4. Nội dung chương trình đào tạo:

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com