• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Văn bản

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện và triệu tập tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh năm 2022

17:05 | 02/11/2022
  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com