• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Trung tâm

Trung tâm Huấn luyện An toàn lao động và Kiểm định thiết bị

08:13 | 12/04/2021

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
    Trung tâm huấn luyện An toàn lao động và Kiểm định thiết bị Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh được thành lập ngày 30 tháng 09 năm 2014, là đơn vị Nhà nước, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2018 được bổ sung thêm chức năng Kiểm định an toàn thiết bị theo Quyết định số: 1867/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngày 21 tháng 01 năm 2021 Quyết định số:169/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp giấy chứng nhận nâng cấp Trung tâm đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng C.
2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN
 Cơ cấu cán bộ Trung tâm:
- Ban giám đốc:
+ Giám đốc: Vương Thị Mận   
+ P. Giám đốc PT: Hoàng Đức Thị
+ P. Giám đốc: Đào Quyết Thắng
- Cán bộ chuyên trách và giảng viên: 
+ Gồm có 30 giảng viên;  
+ Gồm có 06 kiểm định viên; 
    Đội ngũ giảng viên, kiểm định viên có trình độ Thạc sỹ, kỹ sư chuyên ngành với nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo bài bản chuyên sâu tại các Trường đại học kỹ thuật và có giấy chứng nhận giảng viên an toàn lao động, chứng chỉ kiểm định viên do Cục an toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp theo đúng chuyên ngành.
3. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
- Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ
    Huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động cho người lao động theo Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/05/2016 của Chính phủ. Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động Hạng C theo Quyết đinh số 169/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 21 tháng 01 năm 2021.
- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
    Trung tâm thực hiện dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại Quyết định số: 1867/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Giấy chứng nhận số: 106/GCN-KĐ chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kểm định.
4. CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ
    Trung tâm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, thế hệ mới chuyên sâu phục vụ cho công tác huấn luyện an toàn toàn lao động, các trang thiết bị luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất, tin cậy nhất và được kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ theo quy định.
5. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
 Trung tâm huấn luyện an toàn lao động, Kiểm định thiết bị    
Số 454 - Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
Điện thoại: 2393.777747, 0912.487.712, 0973.202.238.
Fax: 02393.885993.
Email: antoanlaodonghatinh@gmail.com

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com