• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Trung tâm

08:13 | 12/04/2021
Trung tâm Huấn luyện An toàn lao động và Kiểm định thiết bị Trung tâm huấn luyện An toàn lao động và Kiểm định thiết bị Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh được thành lập ngày 30 tháng 09 năm 2014, là đơn vị Nhà nước, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2018 được bổ sung thêm chức năng Kiểm định an toàn thiết bị theo Quyết định số: 1867/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngày 21 tháng 01 năm 2021 Quyết định số:169/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp giấy chứng nhận Trung tâm đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hạng C.
08:12 | 12/04/2021
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hà Tĩnh, thuộc trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh được thành lập tại văn bản số 1420/SGDĐT-GDTX ngày 21/11/2013 của Sở Giáo Dục & Đào tạo Hà Tĩnh. Qua 8 năm hình thành và phát triển Trung tâm đã khẳng định được thương hiệu và chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với các nghề: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc và Công nghệ thông tin.
08:11 | 12/04/2021
Trung tâm Giới thiệu việc làm - Du học - Xuất khẩu lao động là đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh, là nòng cốt của Nhà trường hoạt động từ khi Trường đang là Trung tâm Xúc tiến Việc làm, sau đó là Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Tĩnh rồi đến Trung tâm Dạy nghề Hà Tĩnh
08:02 | 12/04/2021
Trung tâm đào tạo vận hành phương tiện thủy, bộ Trung tâm đào tạo vận hành phương tiện thủy, bộ là Trung tâm sở hữu nhiều trang thiết bị dạy nghề nhất của trường (các xe tập lái), Trung tâm  hoạt động từ năm 1991 khi mới thành lập Trung tâm có tên là Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com