• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Các ngành nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

04:35 | 21/01/2020

1. Thông tin chung về nghề:
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
Mã nghề: 5480202            
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương trở lên
Thời gian đào tạo: 02 năm 
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung cấp
2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:
 - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
 - Kết nối, điều khiển được máy tính và các thiết bị ngoại vi, mạng máy tính;
 - Phân tích, tổ chức và thực hiện đúng quy trình vệ sinh các trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lao động, kỹ năng đảm bảo an toàn trong lao động nghề nghiệp;
 - Lắp ráp, kết nối, sử dụng được hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết bị an ninh;
 - Hỗ trợ, tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;
 - Tra cứu được tài liệu trên Internet bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;
 - Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;
 - Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, cháy, nổ, chập điện, an toàn lao động;
 - Sao lưu, phục hồi được dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đảm nhận tốt các vị trí:
- Làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Có thể làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Lập trình viên phần mềm ứng dụng, kỹ thuật viên thiết kế web, kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm.
- Học liên thông lên Cao đẳng, Đại học;
- Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài. 

4. Nội dung chương trình đào tạo:

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Thông tin tuyển sinh Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Thông bao mới

 

  Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com