Tuyển lao động làm việc tại Công ty cổ phần Lilama 5

Công ty Cổ phần Lilama 5 là thành viên của Tổng công ty Lắp máy Việt nam.
             Hiện nay, Công ty cần tuyển 500 công nhân kỹ thuật các nghề: Cơ khí, Chế tạo thiết bị, lắp đặt máy, Lắp đặt ống, Nguội, Điện, Gò, Hàn,... làm việc tại các dự án: Nhiệt điện Vĩnh Tân - Bình Thuận và một số dự án khác...
             Để biết thêm chi tiết  vui lòng xem THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo liên quan