Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập năm 2013 dưới sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo trình độ A,. B, C Tin học (văn phòng, chuyên ngành, đồ họa...), Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiến Hàn Quốc, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Lào, Tiếng Thái Lan) theo Quy định đào tạo Tin học, Ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2013, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã đào tạo cho hơn 350 học viên học tin học và 270 học viên học Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật Bản và Tiếng Hàn Quốc), nhiều nhất vẫn là học viên học tiếng Trung Quốc để cso cơ hội vào làm việc tại Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa tại Khu kinh tế Vũng Áng.


Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hiện có phòng học ngoại ngữ và tin học chuyên môn dùng để đào tạo chuyên sâu. Năm 2014, Nhà trường đã phê duyệt kế hoạch đầu tư phòng Lab đạt chuẩn về máy vi tính và hệ thống học ngoại ngữ (phần mềm và hệ thống Lab) và mời các chuyên gia người nước ngoài về giảng dạy ngoại ngữ (tập trung tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn Quốc).

Bên cạnh đó, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cũng liên kết với các đơn vị, tổ chức để giảng dạy tin học, ngoại ngữ tại chỗ. Năm 2013 và đầu năm 2014, Trung tâm đã thực hiện đào tạo ngoại ngữ và tin học tại các đơn vị như: Huyện Hương Khê, huyện Kỳ Anh.

Một số lĩnh vực đào tạo trọng tâm:
- Tin học văn phòng
- Tin học đồ họa
- Tin học chuyên ngành (Autocad)
- Tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Lào.

Thông tin liên hệ:
- Văn phòng TT:  Phụ trách trung tâm: Phạm Thị Hồng Nhung
                          Tầng 1, Nhà hiệu bộ. ĐT: 0239 3887 848 - 0912 182 966
                           Email: ngoaingutinhoctcn@gmail.com