Tin tức

Sở Lao động – Thuwng binh và Xã hội Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Sở năm 2020:

1. Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục và Lao động xã...

Thực hiện quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.  Ngày 31/8/2020, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt, chia tay thầy giáo Nguyễn Văn Đàn – Hiệu trưởng nhà trường về nghỉ hưu theo chế độ. Tham dự buổi lễ...

Trang