Thông báo tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

Thực hiện công văn số 159/TTLĐNN -TCLĐ ngày 8/3/20016 của Trung tâm Lao động nước ngoài và công văn số 247/SLĐTBXH - VL ngày 111/3/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã  hội Hà Tĩnh phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo thõa của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  và Tổ chức nhân lực quốc tế  Nhật bản, Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh Click xem chi tiết

Thông báo liên quan