Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp: Điện K10, Ô tôK9, MCT K19+20, Hàn K12

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh thông báo lịch thi tốt nghiệp cho các lớp: Điện K10, Công nghệ Ô tô K9, Máy công trình K19 và K20, Hàn K12 cụ thể như sau:
1. Thời gian thi:
- 07h15, ngày 18/9/2014:  Toàn bộ học sinh tập trung làm thủ tục thi, quán triệt quy chế thi, kiểm tra tư cách thí sinh dự thi, đăng ký tìm việc làm
- 07h00, ngày 19/9/2014: Thi môn Chính trị
- 13h30, ngày 19/9/2014: Thi mô Lý thuyết nghề
- 07h00 - 17h00, ngày 20/9/2014: Thi thực hành nghề: Điện 10, Công nghệ Ô tô K9, Hàn K12
- 07h00 - 17h00, ngày 21/9/2014: Thi thực hành nghề Vận hành máy thi công K19+20
2. Yêu cầu: 
Học sinh dự thi phải có thể học sinh hoặc CMND, mang áo bảo hộ lao động, đi giày