THÔNG BÁO CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRỞ LẠI SÁU CÁCH LY XÃ HỘI CHỐNG DỊCH COVID-19

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh thông báo hoạt động chuyên môn trở lại sau thời gian dừng cách lỹ xã hội chống dịch Covid-19:
1. Học sinh trung cấp, học sinh khối 12-THPT, học viên sơ cấp, dưới 3 tháng, tin học, ngoại ngữ, huấn luyện An toàn lao động, kiểm định thiết bị, hoạt động tư vấn du học, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động hoạt động và học tập trở lại kể từ ngày 27/4/2020.
2. Riêng học sinh khối 10, khối 11 (THPT) bắt đầu học trở lại từ ngày 04/5/2020. Học viên học lái xe Ô tô học trở lại kể từ ngày 24/4/2020.
3. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên, khách đến giao dịch chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Trân trọng thôn báo để học sinh, học viên, người lao động, khác giao dịch biết liên hệ và thực hiện./.


Thông báo liên quan