Hội phụ nữ

Hội phụ nữ Trường là tổ chức thuộc Hội phụ nữ Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Hiện nay, Hội phụ nữ trường có 56 đồng chí Hội viên là cán bộ, giáo viên trong trường. Hội là tổ chức thường xuyên tổ chức các phong trào phụ nữ, thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết, giáo dục về chính trị, tư tưởng của cán bộ nữ trong trường. Những dịp lễ như ngày 08/3 hay ngày 20/10 Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần của phụ nữ cũng như tạo môi trường, không khí lành mạnh trong chị em.

Ban chấp hành Hội gồm 5 đồng chí:

1. Đ/c Phan Thị Quỳnh Trang:  Chủ tịch hội Phụ nữ 

2. Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung: Ủy viên

3. Đ/c Phan Thị Vân: Ủy viên 

4. Đ/c Lê Thị Thanh Tâm: Ủy viên