Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất; Kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển

Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất; Kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển