Khoa Thương mại - Du lịch

Khoa Thương mại - Du lịch được thành lập từ tháng 01/2015 với chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

1. Quản lý học sinh, thực hiện đào tạo các ngành nghề:

    - Công tác xã hội

    - Kỹ thuật chế biến món ăn

    - May thời trang

    - Nghiệp vụ nhà hàng

    - Nghiệp vụ du lịch

    - Quản lý và bán hàng siêu thị

2. Cán bộ, giáo viên:

Hiện Khoa có 15 cán bộ, giáo viên cơ hữu và 5 giáo viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn và tay nghề vững vàng.

3. Liên hệ: 

- Trưởng khoa khoa: Nguyễn Minh Hiền. ĐT: 0946 615566
- Văn phòng: 0239 3686 299

- Email: khoathuongmaitcn@gmail.com