Đoàn kiểm tra thực tế của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

Để nắm bắt tình hình thực tế tại các giáo dục nghề nghiệp ngày 12/3/2021 đoàn công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Lê Ngọc Châu - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.

 

 Đồng chí Lê Ngọc Châu - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế tại Cơ sở 02 – xã Thạch Ngọc – huyện Thạch Hà

 

 

 Đồng chí Lê Ngọc Châu - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế công tác đào tạo và sát hạch lái xe ô tô tại Cơ sở 02 của Nhà trường.

 

 

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế công tác đào tạo Cơ sở 01 của Nhà trường.

 

 

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên trong đoàn làm việc với  BGH Nhà trường và lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường.

Thông báo liên quan