Chi bộ Đảng

Chi bộ Đảng Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh thuộc Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, là tổ chức chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động của Nhà trường. Chi bộ hiện có 39 đảng viên sinh hoạt với 3 tổ đảng: Hành chính - Dịch vụ; Đào tạo lái xe; Đào tạo (dài hạn).
Cấp ủy Chi bộ gồm 4 đồng chí:
1. Đ/c Nguyễn Văn Đàn - Bí thư chi bộ
2. Đ/c Vương Thị Mận - Phó bí thư chi bộ
3. Đ/c Nguyễn Văn Ngọc- Chi ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Minh Hiền - Chi ủy viên