2017.3.15 -209TB-TrTCN Thông báo về việc làm hồ sơ xét miễn, giảm học phí đợt 1 năm 2017